PERMOHONAN
 
 
 
 
   
  Penukaran Alamat Surat Menyurat
 

     Laman ini disediakan bagi membolehkan pembayar cukai yang memiliki harta di kawasan Majlis Perbandaran Klang membuat penukaran alamat surat menyurat. Ini adalah untuk memastikan semua bil - bil taksiran dapat dihantar ke alamat surat menyurat pembayar cukai.  

TOP
 

Semakkan Alamat Surat Menyurat

 
Sila tekan di sini untuk menyemak alamat surat menyurat.
TOP

 

Bagaimana permohonan penukaran alamat surat menyurat boleh dibuat?
 

Anda boleh memohon dengan mengikuti cara:

  1. Memohon melalui laman web. (Terbaru !!!)
  2. Mengisi Borang Kemaskini Rekod Harta yang disediakan oleh Majlis Perbandaran Klang.
TOP
  Bila Bil Taksiran akan dihantar ke alamat surat menyurat baru?
 

     Majlis Perbandaran Klang mengeluarkan bil taksiran sebanyak 2 kali setahun iaitu cetakan pada bulan Disember adalah untuk pengeluaran bil taksiran setengah tahun pertama dan cetakan pada bulan Jun adalah untuk pengeluaran bil taksiran setengah tahun kedua. Cetakkan bil taksiran mengikut alamat surat menyurat yang baru hanya akan dihantar mengikut tempoh masa seperti berikut:

  1. Pemohon yang membuat penukaran alamat surat menyurat dari   November hingga Disember (tahun sebelum) dan Januari hingga April (dalam tahun berkenaan),   bil taksiran pemohon akan dihantar ke alamat surat menyurat baru pada setengah tahun kedua tahun berkenaan.
  2. Pemohon yang membuat penukaran alamat surat menyurat dari Mei (tahun berkenaan) hingga Oktober (tahun berkenaan), bil taksiran pemohon tersebut akan dihantar ke  alamat surat menyurat baru pada setengah tahun pertama tahun berikutnya.

Sila tekan di sini untuk mengetahui bila alamat surat menyurat baru anda akan dicetak pada bil taksiran.

Tempoh Permohonan
Bil Taksiran terkini yang telah Dikemaskini
November - Disember (Tahun Sebelum)
Januari-April (Tahun Semasa)
Penggal Kedua Tahun Semasa
Mei - Oktober (Tahun Semasa)
Penggal Pertama Tahun Berikutnya

TOP
  Memohon penukaran alamat surat menyurat melalui laman web?
 

     Ya, kini anda boleh memohon menukar alamat surat menyurat melalui laman web.

Sila tekan di sini untuk memulakan permohonan penukaran Alamat surat menyurat Harta anda.
TOP
  Memohon penukaran alamat surat menyurat melalui borang?
       Anda boleh mendapatkan Borang Kemaskini Rekod Harta bagi penukaran alamat surat menyurat dengan mencetak keluar. Sila tekan di sini untuk mencetak Borang Kemaskini Rekod Harta.
TOP
   
All Right reserved